Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser
Konfliktårsager i alt Seneste 5 år Foregående 4 kvartaler Aktuelt
kvartal
'97 '98 '99 '00 '01 '01/3 '01/4 '02/1 '02/2 '02/3
Antal konflikter 863 999 713 813 585 115 117 185 476 124
Antal personer (gns.) 70,9 73,2 55,1 60,6 46,5 29,1 44,0 83,9 69,0 53,7
Varighed i dage (gns.) 1,4 1,2 1,1 1,6 1,3 0,9 1,3 1,1 1,1 1,5
Antal tabte arbejdsdage 85.215 84.969 43.810 77.885 34.040 3.013 6.491 16.330 35.311 10.055