Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser
Konfliktårsager i alt Seneste 5 år Foregående 4 kvartaler Aktuelt
kvartal
'98 '99 '00 '01 '02 '01/4 '02/1 '02/2 '02/3 '02/4
Antal konflikter 999 713 813 585 932 117 185 476 124 147
Antal personer (gns.) 73,2 55,1 60,6 46,5 65,9 44,0 83,9 69,0 53,7 43,2
Varighed i dage (gns.) 1,2 1,1 1,6 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 1,5 1,4
Antal tabte arbejdsdage 84.969 43.810 77.885 34.040 70.814 6.491 16.330 35.311 10.055 9.118